Cách hiện đuôi file trong win 7 hiện thị đuôi file windows 7


Các bạn vào:

Organize
> Folder and search Options > View rồi bỏ dấu chọn tại mục Hide extensions for know file types

Cách hiện đuôi  file trong win 7 - Hiển thị đuôi file windows 7


Cách hiện đuôi  file trong win 7 - Hiển thị đuôi file windows 7