Brand: Nhãn hiệu (hàng hóa)To brand: Đóng nhãnBranded: Hàng hiệuCost: Trị giá (hàng hóa)Consumer: Người tiêu dùngTo consume: Tiêu dùngCosting: Dự toánDevelop: Sáng tạo hoặc cải tiến một sản phẩn hiện cóProduct development: Cải tiến sản phẩmDistribution: Phân phối (hàng hóa)End-user: Người tiêu dùng hàng hóa cuối cùngImage: Hình tượng (của một công ty)Label: Nhãn (dán trên hàng hóa)Launch: Ra mắt (sản phẩm mới)Product launch: Tung ra sản phẩmMail order: Mua bán hàng hóa qua bưu điệnMail-order catalogue: Bảng mục lục hàng hóa dùng để lựa chọn sản phẩm đặt qua bưu điệnMarket research: Nghiên cứu thị trườngPackaging (UK): Bao bì đóng gói; thùng đựng hàng hóaPoint of sale: Điểm bán hàngPoint-of-sale: Thuộc điểm bán hàngProduct: Sản phẩmTo produce: Sản xuấtPublic relations: Quan hệ công chúngPublic relations officer: Người làm công tác dân vậnRegistered: Đã đăng ký , ký hiệu là ®To register: Đăng kýSponsor: Nhà tài trợS.W.O.T. (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats): Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọaTotal product: Sản phẩm bao gồm hình ảnh, chất lượng, thiết kế, tính tin cậy,…Trademark: Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa (đã được đăng ký)