Điểm chuẩn đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2011 - Điểm chuẩn NV1 ĐH Kinh tế TPHCM


Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 37 - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 19.0 điểm, áp dụng đối với thí sinh là học sinh phổ thông, khu vực 3; trong kết quả thi không có môn nào bị điểm không; điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1.0 điểm và giữa các khu vực liền kề nhau là 0.5 điểm. Trường không xét nguyện vọng 2; trường không tuyển sinh bậc Cao đẳng.


Từ ngày 12/8/2011, Nhà trường sẽ tiến hành in các giấy tờ:
- Giấy báo trúng tuyển hoặc
- Giấy chứng nhận kết quả thi gồm phiếu số 1 và phiếu số 2 (nếu không trúng tuyển nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc
- Phiếu điểm (nếu kết quả thi thấp hơn điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo).
Trường sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, Sở Giáo dục và Đào sẽ phân phối các giấy tờ trên đến các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT), nơi thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ. Do đó, khoảng sau ngày 20/8/2011, thí sinh liên hệ nơi ĐKDT để nhận các giấy tờ trên.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, có mã hồ sơ 99.99.xxxx nhận một trong các giấy tờ trên qua đường bưu điện, thí sinh có mã hồ sơ 99.TT.xxxx nhận trực tiếp tại trường.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, có mã hồ sơ 98.xx.xxxx nhận một trong các giấy tờ trên tại Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 01 Công trường Quốc tế, quận 3).

Đối với thí sinh có nguyện vọng 1 không phải vào trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nhà trường sẽ gửi kết quả thi về trường mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, do đó, các thí sinh liên hệ trường này để biết thêm chi tiết (liên hệ sau ngày 12/8/2011).

Thí sinh có thắc mắc, sai sót về khu vực, đối tượng, họ tên, ngày sinh đề nghị gửi thông tin về địa chỉ email tuyensinh@ueh.edu.vn. Trong email đề nghị ghi rõ thông tin của thí sinh, nội dung hỏi, viết bằng tiếng Việt có dấu. Nội dung email thiếu thông tin, gõ không bỏ dấu tiếng Việt, chúng tôi sẽ từ chối trả lời.

Thí sinh đọc kỹ các hướng dẫn, khi nhận các giấy tờ trên phải xuất trình phiếu số 2 và Giấy báo thi.


Xem chi tiết:
tuyensinh.ueh.edu.vn/