VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 9/8 đến hết ngày 13/8/2011 cho khách hàng hòa mạng trả trước và thuê bao trả trước khóa 2 chiều thực hiện nạp thẻ.

Theo đó, đối với thuê bao trả trước (kể cả ezcom, MyZone- không bao gồm thuê bao Alo) hòa mạng mới sẽ được tặng tiền vào tài khoản:
Hòa mạng bộ Kit 25.000đ: có 10.000đ trong tài khoản chính và được tặng ngay 25.000đ vào tài khoản khuyến mại và có 45 ngày sử dụng (cộng thêm 20 ngày sử dụng) tổng giá trị tài khoản sử dụng 35.000đ
Hòa mạng bộ Kit 65.000đ: có 50.000đ trong tài khoản chính và được tặng ngay 65.000đ vào tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng (cộng thêm 45 ngày sử dụng). Tổng giá trị tài khoản sử dụng 115.000đ
Hòa mạng bộ Kit 75.000đ (SIM 128K): có 50.000đ trong tài khoản chính và được tặng ngay 75.000đ vào tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng (cộng thêm 45 ngày sử dụng). Tổng giá trị tài khoản sử dụng 125.000đ
Hòa mạng bộ Kit 75.000đ: có 60.000đ trong tài khoản chính và được tặng ngay 75.000đ vào tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng (cộng thêm 45 ngày sử dụng). Tổng giá trị tài khoản sử dụng 135.000đ
Hòa mạng bộ Kit có mệnh giá lớn hơn 75.000đ: ngoài số tiền theo mệnh giá bộ Kit (sau khi đã trừ tiền SIM) có trong tài khoản chính thì được tặng thêm 75.000đ vào tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng.
Ngày sử dụng được tặng thêm khi kích hoạt các bộ Kit áp dụng cho thuê bao sử dụng VinaCard/VinaText. Các hình thức chuyển đổi giữa các gói trả trước VinaCard/Daily/ Text/Xtra/365 áp dụng theo quy định hiện hành.
Sau khi kích hoạt hòa mạng mới thực hiện nạp thẻ trước 01/01/2012: Được tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 10 thẻ nạp đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá. Trong đó: giá trị được tặng cộng vào tài khoản KM
Đối với thuê bao trả trước khóa 2 chiều nạp thẻ:
Các thuê bao trả trước khóa 2 chiều trước 01/08/2011 đang trong thời hạn giữ số trên mạng khi nạp thẻ sẽ được tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 05 thẻ nạp đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá trong khoảng thời gian từ 0h00 ngày 13/08/2011 đến 24h00 ngày 12/09/2011. Trong đó giá trị được tặng cộng vào tài khoản KM
Chi tiết liên hệ 1080 để biết thông tin chi tiết