Truyện Harry Potter tập 2 prc - Harry Potter Và căn phòng chứa bí mật Harry potter đọc trên điện thoại di động.Tải Harry Potter tập 2:

mediafire.com/download.php?779ika6oysv8s7q

Tải trọn bộ 7 tập file prc:

mediafire.com/download.php?d604805e8and8v4

Tải trọn bộ 7 tập file pdf:
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?2433