http://118.69.254.195/MediaStore/Video/2010/11/10/Vang%20va%20do(1).flv

Link: nếu không xem được
ttp://118.69.254.195/MediaStore/Video/2010/11/10/Vang%20va%20do(1).flv
Vàng và Đô

Vàng và Đô, ta biết mua thứ nào
Để nó nhanh sinh lời và lời rất nhanh?
Thị trường hiện nay, lên xuống thất thường
Nếu chúng ta sai lầm, thì ta trắng tay.

Vàng giờ lên rất cao, nếu như ta đi mua Vàng
Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die"
Giờ mình đi sắm đô, vì nó đang "down"
Và mình đợi nó lên, thì bán đi kiếm lời.

Dùng tiền mua Đô, Đô xuống bất ngờ
Biết thế ta mua Vàng vì Vàng sẽ lên
Vì Vàng đang lên, ta đã mua thật nhiều
Bỗng chốc ta điêu tàn vì Vàng xuống nhanh.

Giờ thì ta trắng tay, biết thế ta để ngân hàng
Bởi nó sẽ sinh lời mà lãi chắc ăn.
Giờ thì ta chán mua Vàng, cũng chán mua Đô
Và dành tiền đó ta đem gởi vô ngân hàng...

thẻ FLV không hoạt động.không post được video. nhờ mod chỉnh lại bài giúp