Trên khung bài viết các bạn tìm và click vào nút như hình dưới1 cửa số mới sẽ hiện lên

Các bạn click vào nút choose và chọn hình cần up lên sau đó click và nut upload và đợi trong giây lát link hinh của bạn sẽ hiện trong bài viết
Hoặc muốn up link hình có sẵn các bạn click sang phần URL PHOTO và dán link ảnh vào đó.
Có thể viết comment và up hình tiếp lên bằng cách đặt trỏ chuột vào nơi cần up hình trong bài viết và lặp lại bước trên.

Sau đó nhấn nút Lưu, hình bạn sẽ được hiện thị