Lưu Diệc Phi - Hình ảnh Lưu Diệc Phi đẹp Ảnh Lưu Diệc Phi


Tên :Lưu Tây Mĩ Tử
Nghệ danh:Lưu Diệc Phi
Tên Tiếng Anh:Crystal Liu
Ngày sinh:25/8/1987
Nơi sinh:Vũ Hán(Trung Quoốc)
Nơi ở hiện tại : Nhật Bản
Chiều cao: 170 cm
Cân nặng: 47kg
Nhóm máu: Type B
Cung: Virgo
Dân tộc: Trung Hoa
Quốc tịch: United States
Học vấn : Khoa diễn xuất - Học viện điện ảnh Bắc Kinh - tốt nghiệp tháng 6/ 2006
Nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên, ca sĩ
Các phim từng tham gia
Kim phần thế gia
Thiên long bát bộ
tiên kiếm kì hiệp
Thần điêu đại hiệp
Các phim điện ảnh
Ngũ Nguyệt Chi Luyến ( love of may)
Luyến Ái Đại Hoành Gia (The Love Winner))
A Bảo Bích cố sự - 阿宝的故事 vai Tây Tây
Kungfu Chi Vương (The Forbidden Kingdom)
Lục Tầng
Làm đại diện cho games thế giới hòan mĩLưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi hồi nhỏ


Lưu Diệc Phi hồi nhỏ, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi hồi nhỏ, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi


Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc PhiLưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi, Hình Lưu Diệc Phi