kết quả từ 1 tới 1 trên 1
 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  10.966

  Download truyện One Piece Full mediafire từ chap 1 -> Chap 635 Updating...

  Download truyện One Piece Full mediafire từ chap 1 -> Chap 635


  Chap 1 -> 536

  Tập 1 : http://www.mediafire.com/?3mccdmogmmz
  Tập 2 : http://www.mediafire.com/?jzfiyfdjjz2
  Tập 3 : http://www.mediafire.com/?mmylomjwmzr
  Tập 4 : http://www.mediafire.com/?3vtz0xmyyjm
  Tập 5 : http://www.mediafire.com/?mwdfkzdnzze
  Tập 6 : http://www.mediafire.com/?mzjtbz2jnaj
  Tập 7 : http://www.mediafire.com/?jxfnuyfjzvz
  Tập 8 : http://www.mediafire.com/?honjzj2nnzu
  Tập 9 : http://www.mediafire.com/?2mjioikzktm
  Tập 10: http://www.mediafire.com/?itwywzdnin2
  Tập 11: http://www.mediafire.com/?kzznkdyeeny
  Tập 12: http://www.mediafire.com/?ahm0kwuybjn
  Tập 13: http://www.mediafire.com/?dgyzzmqmyd3
  Tập 14: http://www.mediafire.com/?byzmq2m5txm
  Tập 15: http://www.mediafire.com/?tjdmgdmoegi
  Tập 16: http://www.mediafire.com/?mmkezyzgzzd
  Tập 17: http://www.mediafire.com/?lfuyzhjyoej
  Tập 18: http://www.mediafire.com/?mztqinbfno4
  Tập 19: http://www.mediafire.com/?xoymj2jz0ky
  Tập 20: http://www.mediafire.com/?owzzz2tjm5m
  Tập 21: http://www.mediafire.com/?tgtmmzl1tvh
  Tập 22: http://www.mediafire.com/?euyywjkmgjt
  Tập 23: http://www.mediafire.com/?uk1jylgzyzm
  Tập 24: http://www.mediafire.com/?cggfymljkmy
  Tập 25: http://www.mediafire.com/?nmgjzmnnncd
  Tập 26: http://www.mediafire.com/?k4gjnfxtmdk
  Tập 27: http://www.mediafire.com/?ranydcyiwkm
  Tập 28: http://www.mediafire.com/?hmozo2lidgl
  Tập 29: http://www.mediafire.com/?wjttvtlmt50
  Tâp 30: http://www.mediafire.com/?m42znwynzm1
  Tâp 31: http://www.mediafire.com/?zi4gkzz300u
  Tâp 32: http://www.mediafire.com/?1hmon2nvazd
  Tâp 33: http://www.mediafire.com/?yge12mxd33m
  Tâp 34: http://www.mediafire.com/?dz0mymzmdyo
  Tâp 35: http://www.mediafire.com/?gyomydzxyzi
  Tâp 36: http://www.mediafire.com/?zjmyzmtyxnm
  Tâp 37: http://www.mediafire.com/?z1nzzzw4znn
  Tâp 38: http://www.mediafire.com/?55nhkmjajc5
  Tâp 39: http://www.mediafire.com/?yhm1ntmnujw
  Tâp 40: http://www.mediafire.com/?nzn1m5kglym
  Tâp 41: http://www.mediafire.com/?n2jhnnnicm3
  Tâp 42: http://www.mediafire.com/?53zytwghtg5
  Tâp 43: http://www.mediafire.com/?mk0umnhktzm
  Tâp 44: http://www.mediafire.com/?juhmgymk3x4
  Tâp 45: http://www.mediafire.com/?0zqlomnyzt5
  Tâp 46: http://www.mediafire.com/?32t3zznzqny
  Tâp 47: http://www.mediafire.com/?ymxmdhkuhmm
  Tâp 48: http://www.mediafire.com/?zwmmzdwnjni
  Tâp 49: http://www.mediafire.com/?zoymnzmmy2m
  Tâp 50: http://www.mediafire.com/?0yj4mhyyt11
  Tâp 51: http://www.mediafire.com/?jm01hznmzqv
  Tập 52: http://www.mediafire.com/?3wmqodyz3fn
  Tâp 53: http://www.mediafire.com/?ny3m03jjjwb
  Tâp 54: http://www.mediafire.com/?zlxwqzcqz1n
  Tâp 55: http://www.mediafire.com/?y0wot1knukz
  Tâp 56: http://www.mediafire.com/?vezzzozezoy
  Tâp 57: http://www.mediafire.com/?weiduxzo3iy
  Tâp 58: http://www.mediafire.com/?2kgjytwnngg
  Tâp 59: http://www.mediafire.com/?dnkyetnh2og
  Tâp 60: http://www.mediafire.com/?enromfnhdmj
  Tâp 61: http://www.mediafire.com/?mdnmdy3m40m

  Các chương tiếp theo:
  534 : http://www.mediafire.com/file/wittzoi0gme/OPC534
  535 : http://www.mediafire.com/file/eimma3gyznk/OPC535TV.rar
  536 : http://www.mediafire.com/file/jmkm1wiytzy/OPC536TV.rar
  537 : http://www.mediafire.com/file/gygznoteky1/OPC537TV.rar
  538 : http://www.mediafire.com/file/zyoyzxgqjz1/OPC538TV.rar

  Nguồn XnanO

  Cập nhật liên tục .
  http://www.mediafire.com/?sharekey=1...a978b5b5649e58
  539 : http://www.mediafire.com/file/2jweym...nepiece539.zip
  540 : http://www.mediafire.com/file/mmjxmw...nepiece540.zip
  541 : http://www.mediafire.com/file/mqdofy...nepiece541.zip
  542 : http://www.mediafire.com/file/gzayn0...nepiece542.zip
  543 : http://www.mediafire.com/file/yydmwv...nepiece543.zip
  544 : http://www.mediafire.com/file/i13g2y...nepiece544.zip
  545 : http://www.mediafire.com/file/nxzyxj...nepiece545.zip
  546 : http://www.mediafire.com/file/2ymwjj...nepiece546.zip
  547 : http://www.mediafire.com/file/3zyjzd...nepiece547.zip
  548 : http://www.mediafire.com/file/u1gbui...nepiece548.zip
  549 : http://www.mediafire.com/file/twto0q...nepiece549.zip
  550 : http://www.mediafire.com/file/ymmq4o...nepiece550.zip
  551 : http://www.mediafire.com/file/oc5tnrzqzim/Onepiece 551 verygood.zip
  552 : http://www.mediafire.com/file/dj0te2...nepiece552.zip
  553 : http://www.mediafire.com/file/owmljm...nepiece543.zip
  554 : http://www.mediafire.com/file/lzz5uz...nepiece544.zip
  555 : http://www.mediafire.com/file/iwiwwj...nepiece555.zip
  556 : http://www.mediafire.com/file/qgqnyt...nepiece556.zip
  557 : http://www.mediafire.com/file/mt4btg...nepiece557.zip
  558 : http://www.mediafire.com/file/2nkwod...nepiece558.zip
  559 : http://www.mediafire.com/file/zgzj4o...nepiece559.zip
  560 : http://www.mediafire.com/file/lnzdjm...nepiece560.zip
  561 : http://www.mediafire.com/file/ezkny0...nepiece561.zip
  562 : http://www.mediafire.com/file/mjgzoz...nepiece562.zip
  563 : http://www.mediafire.com/file/wztutmwjldm/onepiece 563.zip
  564 : http://www.mediafire.com/file/3kjnqj...nepiece564.zip
  Strong wold : http://www.mediafire.com/file/2gmgrzzjju2/Strong wold.zip
  565 : http://www.mediafire.com/file/wywty2...nepiece565.zip
  566 : http://www.mediafire.com/file/wzyjnj...nepiece566.zip
  567 : http://www.mediafire.com/file/mtni30...nepiece567.zip
  567 : http://www.mediafire.com/file/fmmzkm...nepiece568.rar
  567 : http://www.mediafire.com/file/ymkenz...nepiece569.zip
  567 : http://www.mediafire.com/file/dyouj3...nepiece570.zip
  567 : http://www.mediafire.com/file/d4gnn3...nepiece571.zip

  Nguồn vì Anh

  TẬP 1 --> Chap 555
  * ĐÂY LÀ BẢN PFD ĐỌC TRÊN ĐIỆN THOẠI (^.^)

  * Link Download Folder (Download 1 file 10 tập): Mediafire Download
  * Hoặc Download Folder (Riêng từng tập): Mediafire Download
  * PASS UNLOCK: vn-zoom.com
  Chap 556 --> Chap 634
  * Link Download Folder (Riêng từng tập): Mediafire Download Post bời R_Zoro

  ==================================================
  ==================================================  TẬP 1 --> 70
  * ĐÂY LÀ BẢN ĐẸP TRẮNG VÀ SÁNG HƠN BẢN Ở DƯỚI (^.^)

  * Link Download Folder: Mediafire Download
  * PASS UNLOCK: vn-zoom.com

  * ĐỌC ONLINE TỪ TẬP 1 --> 62 : CLICK HERE

  ==> Đọc hết tập 70 là hết Chap 557

  ==================================================
  ==================================================  TẬP 1 --> 61
  * ĐÂY LÀ BẢN SẪM VÀ TỐI (^.^)

  * Link Download Folder: Mediafire Download

  * ĐỌC ONLINE TỪ TẬP 1 --> 61 : CLICK HERE

  ==> Đọc hết tập 61 là hết Chap 484

  ==================================================
  ==================================================


  Chap 546: Mediafire Download
  Chap 547: Mediafire Download
  Chap 548: Mediafire Download
  Chap 549: Mediafire Download
  Chap 550: Mediafire Download
  Chap 551: Mediafire Download
  Chap 552: Mediafire Download
  Chap 553: Mediafire Download
  Chap 554: Mediafire Download
  Chap 556: Mediafire Download
  Chap 557: Mediafire Download
  Chap 558: Mediafire Download
  Chap 559: Mediafire Download
  Chap 560: Mediafire Download
  Chap 561: Mediafire Download
  Chap 562: Mediafire Download
  Chap 563: Mediafire Download
  Chap 564: Mediafire Download
  Chap 565: Mediafire Download
  Chap 566: Mediafire Download
  Chap 567: Mediafire Download
  Chap 568: Mediafire Download
  Chap 569: Mediafire Download
  Chap 570: Mediafire Download
  Chap 571: Mediafire Download
  Chap 572: Mediafire Download
  Chap 573: Mediafire Download
  Chap 574: Mediafire Download
  Chap 575: Mediafire Download
  Chap 576: Mediafire Download
  Chap 577: Mediafire Download
  Chap 578: Mediafire Download
  Chap 579: Mediafire Download
  Chap 580: Mediafire Download
  Chap 581: Mediafire Download
  Chap 582: Mediafire Download
  Chap 583: Mediafire Download
  Chap 584: Mediafire Download
  Chap 585: Mediafire Download
  Chap 586: Mediafire Download
  Chap 587: Mediafire Download
  Chap 588: Mediafire Download
  Chap 589: Mediafire Download
  Chap 590: Mediafire Download
  Chap 591: Mediafire Download
  Chap 592: Mediafire Download
  Chap 593: Mediafire Download
  Chap 594: Mediafire Download
  Chap 595: Mediafire Download
  Chap 596: Mediafire Download
  Chap 597: Mediafire Download
  Chap 598: Mediafire Download
  Chap 599: Mediafire Download
  Chap 600: Mediafire Download
  Chap 601: Mediafire Download
  Chap 602: Mediafire Download
  Chap 603: Mediafire Download
  Chap 604: Mediafire Download
  Chap 605: Mediafire Download
  Chap 606: Mediafire Download
  Chap 607: Mediafire Download
  Chap 608: Mediafire Download
  Chap 609: Mediafire Download
  Chap 610: Mediafire Download
  Chap 611: Mediafire Download
  Chap 612: Mediafire Download
  Chap 613: Mediafire Download
  Chap 614: Mediafire Download
  Chap 615: Mediafire Download
  Chap 616: Mediafire Download
  Chap 617: Mediafire Download
  Chap 618: Mediafire Download
  Chap 620: Mediafire Download
  Chap 621: Mediafire Download
  Chap 622: Mediafire Download
  Chap 623: Mediafire Download
  Chap 624: Mediafire Download
  Chap 625: Mediafire Download
  Chap 626: Mediafire Download
  Chap 627: Mediafire Download
  Chap 628: Mediafire Download
  Chap 629: Mediafire Download
  Chap 630: Mediafire Download
  Chap 631: Mediafire Download
  Chap 632: Mediafire Download
  Chap 633: Mediafire Download
  Chap 634: Mediafire Download
  Chap 635: Mediafire Download
  Chap 636: Đang cập nhật.................

  Nguồn: vn-zoom
  Thay đổi nội dung bởi: Lê Minh, 25-08-2011 lúc 11:39 PM
  FacebooK: https://www.facebook.com/vleminh
  Up anh nhanh miễn phí
  Photoshop online
  Đăng ký hoặc đăng nhập để không bị quảng cáo
  Quick reply to this message Trả lời