kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

  Giới từ chỉ thời gian được sử dụng khá nhiều và cũng hay gặp trong các bài thi về trắc nghiệm. Mặc dù cũng không quá khó, nhưng cũng khá dễ gây nhầm lần giữa các các sử dụng nên trong bài viết này mình sẽ viết bài hướng dẫn cơ bản cách sử dụng 3 giới từ chỉ thời gian hay gặp nhất là at, in on

  * AT: để chỉ thời gian chính xác (At 10 o’clock)
  * IN: dùng cho tháng, năm, thế kỷ và những thời kỳ dài
  * ON: cho thứ, ngày

  at in on
  thời gian chính xác tháng, năm, thế kỷ và những thời kỳ dài thứ, ngày
  at 3 o’clock in May on Sunday
  at 10.30am in summer on Tuesdays
  at noon in the summer on 6 March
  at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010
  at bedtime in the 1990s on Christmas Day
  at sunrise in the next century on Independence Day
  at sunset in the Ice Age on my birthday
  at the moment in the past/future on New Year’s Eve
  VD:
  • I have a meeting at 9am.
  • The shop closes at midnight.
  • Jane went home at lunchtime.
  • In England, it often snows in December.
  • Do you think we will go to Jupiter in the future?
  • There should be a lot of progress in the next century.
  • Do you work on Mondays?
  • Her birthday is on 20 November.
  • Where will you be on New Year’s Day?
  Chú ý sử dụng giới từ AT trong một số cụm từ tiêu chuẩn sau:

  Example
  Expression
  at night The stars shine at night.
  at the weekend I don’t usually work at the weekend.
  at Christmas/Easter I stay with my family at Christmas.
  at the same time We finished the test at the same time.
  at present He’s not home at present. Try later.


  Chú ý sử dụng giới từ In và ON trong một số cụm từ tiêu chuẩn sau:

  in on
  in the morning on Tuesday morning
  in the mornings on Saturday mornings
  in the afternoon(s) on Sunday afternoons
  in the evening(s) on Monday evening
  Khi ta dùng last, next, every, this thì không dùng giới từ at, in, on nữa:
  • I went to London last June. (not in last June)
  • He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday)
  • I go home every Easter. (not at every Easter)
  • We’ll call you this evening. (not in this evening)
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 4 thành viên đã cảm ơn Lê Minh:


 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 92290
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  20

  Ðề: Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

  Cảm ơn bạn về bài viết

Nhãn