Đi câu cá mà đc như con này ko bik cảm giác ra sao ta