anh ấy đang làm j zậy?
chài ơi, trốn trong ly kìa,,,hý hý
ngự trị thiên nhiên?
sức ăn của phụ nữ ?
uống nước suối tinh khiết kìa cho xin ly ơi!


nụ hun xuyên thế kỷ,,,,,,