Download Windows 8 32 & 64 Bit ISO Developer Preview Build 8102 M3


Trực tiếp từ hội nghị BUILD WINDOWS, Microsoft đã cho ra mắt hệ điều hành Windows 8 với rất nhiều tính năng, cải tiến mới vô cùng hấp dẫn, có thể điểm sơ qua một số như Metro UI, Copy-Move-Delete Dialog, Internet Explorer 10 (IE10), Task Manager, Quick boot, Face password… mới đây mà đã 2 tiếng trôi qua rồi.


msdn.microsoft.com/en-us/windows/home/


Chi tiết từng phiên bản vui lòng truy cập trực tiếp MSDN, dưới đây là link tải trực tiếp:
Windows Developer Preview with developer tools English, 64-bit (x64)
Windows Developer Preview English, 64-bit (x64)
Windows Developer Preview English, 32-bit (x86)

Cấu hình yêu cầu tối thiểu:
BXL tối thiểu: 1GHz hoặc nhanh hơn
RAM: tối thiểu 1GB (32-bit) hoặc 2GB (64-bit)
HDD: 16GB (32-bit) hoặc 20GB (64-bit)
VGA: DirectX 9
Tối ưu với màn hình cảm ứng đa điểm.