Tìm ảnh tương tự nhau bằng google tìm ảnh giống nhau, tìm ảnh kích thước lớn hơn.


Google đã cho phép tìm kiếm theo hình ảnh cách đây không lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các bước để sử dụng tính năng này.
Mẹo hay tìm kiếm hình ảnh trên Google
ICTnews – Google đã cho phép tìm kiếm theo hình ảnh cách đây không lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các bước để sử dụng tính năng này.
Bước 1: Vào trang tìm kiếm hình ảnh images.google.com
Bước 2: Trên hộp tìm kiếm, nhấp chuột vào biểu tượng camera ở phía bên phải


Bước 3: Có hai cách
Cách 1: Chọn Paste image URL (Dán URL của hình ảnh) và chép đường dẫn URL của hình ảnh bạn muốn dùng để tìm kiếm vào ô tìm kiếm
Cách 2: Chọn Upload an image và nhấn nút Browse (Duyệt) để tải lên hình ảnh có sẵn trong máy tính của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn và kéo một hình ảnh trong một thư mục máy tính, thả và ô tìm kiếm.
Bước 4: Nhấn Enter để hoàn tất tìm kiếm.
Google sẽ tìm kiếm các hình ảnh tương tự cho bạn, đồng thời sẽ cung cấp các trang web có liên quan hoặc sử dụng hình ảnh bạn tìm kiếm.

Phạm Duyên