File host vào facebook tháng 10 2011 VNPT và FPTDownload:
Tải file host bên dưới và dán đè lên file host cũ tại địa chỉ: C:\Windows\System32\drivers\etc

VNPT FPT

mediafire.com/download.php?7q78gidczqai5zy
hoặc
mediafire.com/download.php?b94vpkgacua4m4tVào facebook với địa chỉ sau:
facebook.com/

PS: Nếu vẫn không vào được thì các bạn comment bên dưới để mình cập nhật file host hoặc dùng opera turbo để vào:
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?16778Hoặc sửa file host:

Với mạng FPT(Có thể dùng cho mạng vnpt):

60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 facebook.com - www.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
60.254.175.42 blog.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 chat.facebook.com
60.254.175.42 vupload.facebook.com
60.254.175.42 secure.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.net

Với mạng VNPT:

96.17.180.162 facebook.com/ - www.facebook.com
96.17.180.162 login.facebook.com - www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 connect.facebook.net?Hướng dẫn:

Tắt hết các trình duyệt web đang mở
Sau đó tìm đến file hosts tại địa chỉ: C:->Windows->System32->drivers->etc mở file host với notepad và các bạn copy các địa chỉ trên vào, như hình

Sau đó lưu lại rồi đóng file host lại

Các bạn vào đổi DNS của máy tính thành DNS của Google là 8.8.8.8 và 8.8.4.4
.
File host vào facebooke tháng 9 2011