Nhìn cảnh, nhìn người nhớ ngày xưa
Một ngày trời đẹp giữa buổi trưa
Gành Hào Chị,Em cùng thẳng đưa
Ăn chơi, nhậu nhẹt đến say sưa
Tối đến Chị,Em cùng dạ thưa
Bổng nhiên bất ngờ trời đổ mưa
Anh bảo đứng đấy chờ Anh đưa
Anh,Chị cùng em đi dưới mưa
Con đường khúc khẻo lại lưa thưa
Tội Anh ăn uống bị say sưa
Ba lần, bốn lượt té day dưa
Toàn thân Anh dập như trái dưa
Nhìn Anh thấy đường sao khó ưa
Bổng chợt trong long thấy ghét mưa
Bất ngờ đường lớn đang đong đưa
Anh,Chị cùng em thẳng tiến đưa
Bây giờ còn đâu cái ngày xưa
Hy vọng sau này vẫn như xưa
Anh,Chị cùng Em hãy đu đưa
Nhớ lắm,nhớ lắm kỷ niệm mưa.