lay lai mat khau yahoo | Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu yahoo


Hướng dẫn lấy lại pass yahoo

Cách lấy lại pass nick chat yahoo mà không cần câu hỏi bảo mật

Bài này hướng dẫn những bạn nào mất pass nhưng có email thay thế. còn nếu không có thì mình xin chia buồn với các bạn

1. Bạn hãy click vào dòng chữ “ Bạn quên mật khẩu” ở phía dưới của của sổ yahoo
ảnh 01

2. Bạn hãy click vào dòng thứ nhất :” Tôi quên mật khẩu” và Chọn “Tiếp”
ảnh 02
3. Trong khung “Tên truy nhập yahoo” bạn hãy nhập nick yahoo cần lấy lại pass

Tiếp đến là nhập chuỗi mã cho sẵn vào khung “ Nhập chuỗi mã sau”


ảnh 03


4. Nhập địa chỉ email khác của bạn vào khung trống “Địa chỉ email khác của tôi là” và click vào “tiếp”

5. Cuối cùng hãy mở hộp thư thay thế của bạn để sửa lại mật khẩu