có bạn nào biết ở bạc liêu có chổ nào chơi môn thể thao này hok chỉ mình zới.youtube.com/watch?v=9fRe4-Ix5hQ -
youtube.com/watch?v=9fRe4-Ix5hQ
youtube.com/watch?v=PWFkUth7ZsU&feature=related