Tiêu Chuẩn Của Thành Viên Để Được Xét Vào BQT
Đối Với Mod(Moderators)
-Có nhiệt huyết và tinh thần xây dựng DĐBL ngày càng lớn mạnh.
-Sử dụng thành thạo các chức năng của mod (nếu không biết các bạn nên tìm hiểu trước).
-Phải có hiểu biết hoặc chuyên môn về box mà bạn quản lý.
-Thời gian online trên diễn đàn ít nhất 1-2h/ngày hoặc 20h/tuần.
-Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất phải từ 1 tháng trở lên.
-Số lượng bài viết (không tính comment) tối thiểu phải từ 100 trở lên hoặc bài viết chất lượng (trên 100 lượt xem) từ 50 trở lên.
-Cư xử đúng chừng mực.

Đối với Smod(Super Moderators)
-Có đóng góp và xây dựng về nhiều mặt cho diễn đàn.
-Có tinh thần trách nhiệm cao.
-Tham gia tích cực các hoạt động của diễn đàn.
-Sử dụng thành thạo các chức năng của Smod.-Thời gian online trên diễn đàn ít nhất 1-2h/ngày hoặc 20h/tuần.
-Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất phải từ 6 tháng trở lên.
-Số lượng bài viết (không tính comment) tối thiểu phải từ 200 trở lên hoặc bài viết chất lượng (trên 100 lượt xem) từ 100 trở lên.
-Tuổi phải từ 20 trở lên.


Administrators sẽ ghi nhận hiệu quả làm việc, post bài, edit bài, thời gian hoạt động mà unset. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày đăng topic, và áp dụng từ nay về sau.


Lưu ý: không comment trong topic này.
Thay mặt BQT