Thống kê số mười cho "đẹp", thực tế chắc còn nhiều nữa bà con bổ sung thêm nha!
10 đức tính tốt của con gái

_ Thủy chung là một
_ Dịu ngọt là hai
_ Vui tươi là ba
_ Toan lo là bốn
_ Từ tốn là năm
_ Đoan trang là sáu
_ Chu đáo là bảy
_ Giỏi làm là tám
_ Tình cảm là chín
_ Thầm kín là mười

10 đức tính tốt của con trai

_ Thuỷ chung là nhất,
_ Chân thật là hai,
_ Công khai là ba,
_ Ga lăng là bốn,
_ Từ tốn là năm,
_ Chăm làm là sáu,
_ Thông thái là bảy,
_ Rộng rãi là tám,
_ Dám nói là chín,
_ Dám làm là mười.

****************

10 tật xấu của con trai

_ Thích đấm là một
_ Thèm game là hai
_ Chây lười là ba
_ Ba hoa là bốn
_ Thô bạo là năm
_ Lăng nhăng là sáu
_ Trơ tráo là bảy
_ Phe phẩy là tám
_ Hám danh là chín
_ Bủn xỉn là mười


10 tật xấu của con gái

_ Tham ăn là nhất
_ Lất khất là hai
_ Nói dai là ba
_ La mắng là bốn
_ Lộn xộn là năm
_ "Ba lăm" là sáu
_ Nhốn nháo là bảy
_ Lải nhải là tám
_ “Không thủy chung” là chín
_ Thích tám là mười

Nguồn: vietyo