Nhạc dân ca nam bộ Miền Tây Đan Trường trình bày bài hát dân ca nam bộ Đan Trường miền Tây

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZHJnTzSEBpGatLbJyvmLG&autostart=false

Danh sách các bài hát dân ca Tuyển chọn:

1. Nội Tôi - Đan Trường
2. Chim Trắng Mồ Côi - Đan Trường
3. Tiếng Chim Bìm Bịp - Đan Trường
4. Đau Xót Lý Con Cua - Đan Trường ft. Cẩm Ly
5. Bông Sầu Đâu - Đan Trường ft. Cẩm Ly
6. Anh Ba Khía - Đan Trường
7. Dây Đủng Đỉnh Buồn - Đan Trường
8. Điệu Lý Tình Quê - Đan Trường
9. Nhớ Mẹ - Đan Trường
10. Về Thăm Quê Ngoại - Đan Trường
11. Người Miền Tây - Đan Trường
12. Lời Xàng Xê Của Ngoại - Đan Trường
13. Ngoại Tôi - Đan Trường
14. Ướt Lem Chữ Đời - Đan Trường - Cẩm Ly
15. Tiếng Ru Ngày Xưa - Đan Trường
16. Thương Thầm - Đan Trường
17. Vắng Em Vắng Mãi Câu Hò - Đan Trường
18. Ướt Lem Chữ Đời - Đan Trường