Ca cổ: Ơn Đảng
Sáng tác; Trọng Nguyễn
Biểu diễn: Mỹ Hạnh (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu)


http://www.nhaccuatui.com/m/qN10srhUKe