Tình hình là sau một thơi gian mày mò nghiên cứu,mình đã hack và up Fw được cho khá nhiều máy chạy symbian.Vầy bạn nào cần giúp đỡ về việc up Fw hay hack các máy chạy sybian thì mình giúp cho.
LH vơi mình 0986447098( thứ 7 và CN mình mới rảnh nha)