Những biển báo giao thông quen thuộc được chế lại theo phong cách "viễn tưởng".

Ông già Noel bỏ rơi 1 chú tuần lộc.
Đường có khúc quanh lại thành... vòi của muỗi.
Biển báo núi lở hóa ra là trứng ốp.


Bị đĩa bay của người ngoài hành tinh bắt.


Lại một vụ tấn công của quái vật ngoài hành tinh.
Teleport?
Tham khảo: 9gag.com/gag/385045 - 9gag