Mạn phép post 1 bài khai trương topic của CLB, ủng hộ nha mọi người. . .
. . . TUỔI HỒNG . . .
Trắng trời tà áo ai bay
Mắt đen lấp lánh, tóc mây bềnh bồng
Nắng lên cho má em hồng
Cho môi em thắm, cho lòng ai xiêu
Tuổi hồng thơ mộng, đáng yêu
Vừa vui cười bỗng đăm chiêu mắt buồn
Thoáng trông ngỡ lệ chực tuôn
Nỗi buồn theo gió, lại buông tiếng cười...
Dẫu đi đến cuối cuộc đời
Mấy ai quên được một thời học sinh.
T.N.T