THIÊN NHIÊN CHUYỂN MÌNH
Hiu hắt bờ ao chút nắng chiều
Gió vờn khóm trúc, trúc liêu xiêu
Lao xao mặt nước đàn cá nhỏ
Đuổi đớp nắng chiều lẫn xuống rêu.
-
Ánh trăng họa bóng cây lên đá
Mặt đất râm ran tiếng dế kêu
Quả vườn căng nhựa dần nặng trĩu
Qua đêm mầm sống dậy thêm nhiều.
T.N.T