CHÚ ẾCH CON
Chú ếch con
Ngồi lá súng
Mắt giương tròn
Ngó mông lung.
-
Giữa không trung
Ruồi cạn sức
Ngã xuống bùn
Nằm bất lực.
-
Ngay lập tức
Ếch đến bên
Đỡ ruồi lên
Đưa lên cạn.
-
Ruồi thoát nạn
Đứng ngẩn ngơ
Mắt ngỡ ngàng
Lòng lo sợ.
-
Ếch hớn hở
- Làm bạn nha?
Ruồi ậm ờ:
- Ừ! Làm bạn.
-
Nơi ao cạn
Nào ai hay
Không tình bạn
Ếch hao gầy.
-
Từ dạo ấy
Suốt tháng ngày
Bờ ao nhỏ
Tràn niềm vui.
T.N.T