. . . . . .THẦY. . . . .
Trên bục giảng mỗi ngày
Dập dìu làn phấn bay
Thầy say sưa bài giảng
Trò ngồi nghe mê say.
-
Rồi ngày lại thêm ngày
Bụi phấn vẫn cứ bay
Bao lớp trò thành đạt
Từ tay thầy, vút bay.
-
Vẫn lặng lẽ bao ngày
Giữa làn phấn bay bay
Bóng thầy in bục giảng
Đưa trò đến tương lai.
T.N.T