Đã 4 năm kể từ khi iOS ra đời nhưng đến nay người dùng iPhone, iPod touch và iPad vẫn phải sử dụng trình duyệt web hoặc ứng dụng email có sẵn trong máy để truy cập hộp thư Gmail, nó không phải là ứng dụng do Google phát triển nên còn thiếu khá nhiều chức năng quan trọng, ví dụ như đánh dấu sao email, tìm danh bạ... Tin vui cho chúng ta là Google đã hoàn thiện xong phần mềm Gmail cho iOS, họ đã gửi nó cho Apple và rất có thể sẽ xuất hiện trên iTunes trong nay mai.