Những bài hát về Bác Hồ dành cho thiếu nhi bài hát về Bác Hồ hay nhất, bài hát về Bác Hồ Chí Minh1. Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh - Various Artists
2. Bác Hồ - Người Cho Em Tất Cả - Various Artists
3. Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng - Various Artists
4. Từ Rừng Xanh Cháu Về Thăm Lăng Bác - Various Artists
5. Nhớ Ơn Bác - Various Artists
6. Hoa Thơm Dâng Bác - Various Artists
7. Tiếng Chim Trong Vườn Bác - Various Artists
8. Tre Ngà Bên Lăng Bác - Various Artists[FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]