Những bài hát về Bác Hồ dành cho thiếu nhi bài hát về Bác Hồ hay nhất, bài hát về Bác Hồ Chí Minh


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kGcHtApWsDNRyLbxtFHLG&autostart=false
1. Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh - Various Artists
2. Bác Hồ - Người Cho Em Tất Cả - Various Artists
3. Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng - Various Artists
4. Từ Rừng Xanh Cháu Về Thăm Lăng Bác - Various Artists
5. Nhớ Ơn Bác - Various Artists
6. Hoa Thơm Dâng Bác - Various Artists
7. Tiếng Chim Trong Vườn Bác - Various Artists
8. Tre Ngà Bên Lăng Bác - Various Artists[FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]