Nhớ thầy !

Cũng đã hai năm tôi chẳng gặp thầy
Không biết giờ này thầy có khoẻ không ?
Cô học trò nhỏ vẫn đợi nơi này
Nhớ thương thầy em vẫn mãi chờ mong.

Giờ nơi xa không biết thầy còn nhớ
Nhớ đứa học trò quậy phá năm xưa,
Nhớ lúc mới vào trường tôi còn bở ngỡ
Thầy chẳng ngại ngùng mà dìu dắt tôi.

Để rồi khi tôi không còn bở ngỡ
Tôi phủ phàng cắt đứt mối ơn xưa
Tôi phá thầy muôn lần không thể nhớ
Vì khi nhìn thầy tôi chẳng thể ưa.

Để giờ đây tôi ngồi suy nghĩ lại
Cảm thấy mình có lỗi với thây tôi.
Nếu thời gian có thể quay trở lại
Tôi nguyện rằng sẻ chẳng làm thầy đau.

Thầy ơi thầy xin thầy hãy tha thứ
Đứa học trò nhỏ ngỗ nghịch này đây
Em xin hứa sẻ nghe lời thầy dạy
Lo học hành để xây dựng tương lai.

P/s: Bài thơ viết theo tâm trạng của 1 bạn nữ học cùng lớp.