cho em gửi mấy dòng làm tâm sự
gửi mấy dòng nhỏ lệ giọt tương tư
1 giọt 2 giọt và từng giọt
réo rắt buồn
và thấm đẫm cả chiều mưa

mai sẽ đến và ngày mai có đến
em tìm về từng nỗi nhớ mộng mơ
cho xa cách và cho mình than thở
ở bến bờ nơi máu lệ còn vương!!!