mediafire.com/?lrd9ypubkvzp1pt

bài này cùng nhạc với bài : Xin anh giữ trọn tình quê

nghe hay lắm....