Tình yêu luôn có nhiều đắng cay
Yêu nhau, xa nhau rồi lại thấy
Hạnh phúc đến tim luôn ngất ngay
Xa vời khi tình ko vung đầy.

Vung đầy rồi tình cũng sẽ xa
Biết xa nên ta cần nếu kéo
Hạnh phúc đến trái tim thật thà
Trái tim của của người biết thứ tha.