Người đàn ông đã nghĩ ra cách dán tem bằng lưỡi của người khác. Công dụng phụ của bia