Vinaphone Khuyến mại ngày vàng


Vinaphone Khuyến mại ngày Vàng. Đối tượng: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước - sim so dep). Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 23/11/2011 đến 24h00 ngày 26/11/2011 (04 ngày Vàng). Nội dung chi tiết như sau:

Nội dung:
- Thực hiện nạp thẻ:
+ Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).
+ Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình vinaphone khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 04 ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:
>> Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 04 ngày Vàng.
>> Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong 04 ngày Vàng: Vẫn hưởng chính sách khuyến mại nạp thẻ của chương trình cũ trước đây cho số lượng thẻ nạp đầu tiên được hưởng khuyến mại còn lại.
>> Đối với thuê bao ezCom trả trước: tặng 50% giá trị cho các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1.
- Áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 23/11/2011.