xa là nhớ một bóng hình mờ ảo
cách là thương một ánh mắt vô tình
mây gửi gió cho hồn mình thắt lại
nắng chiều buông từng giọt nắng buồn thương
em dẫu biết có yêu là mong nhớ
dẫu có chờ có đợi có vẩn vơ
nơi xa ấy có phải người cũng vậy
vẫn chờ trông vẫn mong nhớ về đây!!!