Theme đẹp cho win XP 2011

Cách cài đặt
- Nếu bạn gặp theme dạng xxxx.mstyles đi kèm với một thư mục thì bạn hãy copy và dán dòng lệnh sau vào trình Run : %systemroot%\Resources\Themes\ , nó sẽ mở thư mục Themes trên máy. Giờ bạn hãy tạo một thư mục có tên trùng với tên của theme, ví dụ thư mục xxxx sẽ chứa theme xxxx.mstyles và một thư mục con như tôi đã nói bên trên. Bạn nhấp đúp vào tập tin xxxx.mstyles để apply theme là xong.
- Nếu bạn thấy chỉ có một tập tin xxxx.theme thì bạn chỉ việc chép nó vô thư mục%systemroot%\Resources\Themes\ là được.
Giờ thì bạn hãy click vào tấm hình ưng ý, nó sẽ dẫn bạn tớt trang tải theme.


Click vào hình để chuyển tới trang tải theme.

Chromes for XP

Incolore Composizione XP

openSUSE Final

NeoGeniX

Royal Inspirat special Edition

Royale Vista II Final

SlanXP 2.0

SlanXP

SlanXP Edition 3

New XP LiveBlack

Curve visual style

Smooth Alternative :VS

Clearlooks 0.6 Black

Luna Element 5.0.5

Concave VS

Islander VS

Haru the Suite

Windows 7 Update

SevenXP 3.0

TangoBL

Ashen II

Thallos VS

areao4.2

Tiger 2 VS

Pristine OS 1.2

Crystal.Systema Suite

Visty V2.0a

SevenVG Black Mod 1

Shiftie Striped Update

Milk 2.0

Greenius.VS for GAIA 1.1

XPMC RC3

Black Mesa

Hydrangea Visual Style

GAIA VS

EX2008 Visual Style

Dream LH 1.0

VistaPerfection X4 Msstyles

Leopard X

OSX Tiger V visual style

animus

Cadoo Visual Style 1.0

Clearlooks Gummy – Colors

DUO

Delta VS

Kupo XP 2.0

Ubuntu XP

Aurum VS 1.1

Watercolor Arrow

Nguồn: Sưu tầm.