Tài liệu seo của Google năm 2010 - Tiếng ViệtTiếng Anh 2010:
http://static.googleusercontent.com/...rter-guide.pdf

Tiếng Việt 2008:
http://static.googleusercontent.com/...r-guide-vi.pdf