Lá Mùa Đông
tôi ngồi nhặt lá mùa đông
gom hết kỷ niệm của vòng thời gian
lổi lầm ngày cuối thu sang
em- tôi hờn giận và lần chia tay
tôi đi tìm áng mây bay
em về tìm chốn trang đài em mơ
và rồi tôi biết bơ vơ
và rồi tôi biết làm thơ lần đầu
và rồi em bước qua cầu
là ngày tôi đốt lá sầu mùa đông
Bạc Liêu 18/01/2007
Duy An