Hiện đa phần người sử dụng đều dùng Tools Viet_key_offices, hoặc Unikey để chuyển mã́ Font từ TCVN3 sang Unicode.
Hiện cú một cách nhanh chóng mình làm khi cần gấp (đi huyện hay gì đó) mà máy k có các phần mềm trên và không có kết nối Internet bằng cách chỉ dùng chương trình Word 2003 tạo ra một nút lệnh cho phép chuyển từ TCVN3 sang Unicode nhanh chóng.
Trong CT Word vào menu Tools\Macro\Record new Macro
Bấm vào hình cái búa đinh.
Bên tab Command bấm vào mục Normal.NewMacros.Macro1.
Giữ chuột trái kéo ra thả lên thanh cụng cụ (sau đó có thể đổi biểu tượng này trên thanh công cụ).
Bấm Stop để dừng việc ghi Macro
Sau đó lại bấm Menu tools\Visua basic Editor
Bên trái bấm vào Normal\Modules
Ở cửa sổ nhập mã lệnh vào dòng sau:
Sub Macro1()
ActiveDocument.ConvertVietDoc CodePageOrigin:=5
End Sub
rồi ghi lại
từ nay muốn chuyển từ TCVN3 sang Unicode chỉ việc bôi đen phần văn bản muốn chuyển rồi bấm vào biểu tượng (mà ta đã kéo thả lúc trước).
Tốc độ chuyển khá nhanh

Chúc cá mem thành công nhé!