Chi chi chành chành

Chi chi chành chành,
Cái đanh thổi lửa,
Con ngựa chết chương,
Ba vuơng ngũ đế,
Chấp chế đi tìm,
Ù à ù ập!


Rồng Rắn Lên Mây

(Một người đuổi, các trẻ còn lại đuúng thành hàng dọc nắm vạt áo hoặc ôm eo người đứng trước)

Rồng rắn lên mây có cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không?
- Có. đi đâu?
- Đi lấy thuốc cho Quan
- Quan lên mấy
- Quan lên một
- Chẳng thông
- Quan lên hai
- Chẳng thông
- Quan lên ba
- Thông vậy. Xin khúc đầu
- Những xương cùng xẩu
- Xin khúc giữa
- Những máu cùng me
- Xin khúc đuôi
- Tha hồ thầy đuổi


Vè nói ngược


Nghe vẻ nghe ve
nghe vè nói ngược
Ngựa đua dưới nước
Tàu chạy trên bờ
Lên núi đặt lờ
Xuống sông bửa củi
Gà cồ hay ủi
Heo nái hay bươi
Ba mươi nước lớn
Mừng mười nước nhảy
Ghe nổi thì đẩy
Ghe cạn thì chèo
Mấy chú nhà nghèo
Cho vay bạc nợ
Nhà giàu nhà có
Thiếu trước hụt sau
Đòn xóc bổ cau
Dao bầu cắt lúa
May quần bằng búa
Bửa củi bằng kim


Hò... khoan

Hò... khoan
Khoai-lang có củ
Đu-đủ có trái
Con-gái có duyên
Đồng-tiền có lỗ
Bánh-ổ ăn ngon
Bánh-hòn ăn béo
Cái-kéo thợ-may
Cái-cày làm ruộng
Cái-xuổng đắp bờ
Cái-lờ đặt cá
Cái-ná bắn chim
Cây-kim may áo
Cái-gáo múc dầu
Cái-cầu đi chợ
Mẹ-vợ ở nhà
Bắt gà làm thịt
Bắt vịt mà nuôi
Con-ruồi có cánh
Đòn-gánh có mấu
Con-sấu có tai
Con-nai có gạc
Đồng-bạc có hình
Chú Tình đi ghe
Thằng le húi-hụi

....