Ae ai chưa có bồ hay mới quen em nào mà chưa biết đường vào trái tim nàng thì áp dụng nhé
Kết quả thế nào mình không chịu trách nhiệm .