kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Share code phân trang các phần tử trong mảng, dùng vòng lặp đưa các phần tử vào mản

 1. #1
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 95632
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  1

  Share code phân trang các phần tử trong mảng, dùng vòng lặp đưa các phần tử vào mản

  Cái này dùng để phân trang danh sách các phần tử trong 1 mảng. Vd dưới mình để phân trang danh sách ảnh có trong thư mục image .:
  <?php
  $folder = 'image/';
  $read = opendir($folder);
  $arr = array();
  // dùng vòng lặp để đưa danh sách file ảnh vào mảng
  while ($file = readdir($read)) {
  $file_ext = strrchr($file,".");
  if (in_array($file_ext,array(".gif",".jpg",".jpeg")) && !is_dir($file)) {
  $arr[]=$file;
  }}
  closedir($folder);
  $lineperpage = 10; // số phần tử trên 1 trang
  $num = count($arr);
  $st=ceil($num/$lineperpage);
  $page = $_GET['page'];
  if($page == "")
  {
  $start = 0;
  } else {
  $start = ($page - 1) * $lineperpage;
  }
  $end = $start + $lineperpage;
  if ($end > $num) {
  $end = $num;
  }
  echo '<div align="center">';
  for($i=$start;$i<$end;$i++) {
  echo '<img src="'.$folder.$arr[$i].'" width="100" height="110" alt="lop 12m nguyen canh chan"><br />';
  }
  echo '<br />';
  echo '<b>Trang: </b>';
  for($i=1;$i<=$st;$i++) {
  $link = '?page='.$i.'&folder='.$folder;
  if ($page == "") {
  $page = 1;
  }
  if ($page == $i) {
  echo '<b>['.$i.']</b>';
  } else {
  echo '<a href="'.$link.'">'.$i.'</a>';
  }
  echo ' ';
  }
  echo "</div>";
  ?>
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56071
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Share code phân trang các phần tử trong mảng, dùng vòng lặp đưa các phần tử va

  Bàu viết Rất hay

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 264345
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  13

  Reply: Share code phân trang các phần tử trong mảng, dùng vòng lặp đưa các phần tử va

  Ko có phân trang cho ASP.net MVC à bác?