Sau khi tổ chức cuộc thi ảnh và chấm xong. BQT nên tạo riêng một thư mục để đăng những bức ảnh đạt giải lên đo cho thành viên xem để có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sau. Nhiều khi muốn tham gia nhưng cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên ngại.
Trong mục mới tạo để: Góc ảnh thành viên diễn đàn chụp. Có mục ảnh đạt giải, ảnh thiên nhiên, ảnh con người...
mong BQT xem xét và làm nhé. Cũng thấy có mục hình ảnh rồi đó, nhưng hìh như chung chung quá, ý muốn nói có mục riêng để các thành viên up lên. Nhất là các lão làng trong chụp ảnh như: Chú Thanh Liêm, Phan Thanh Cường...
rất mong được chiêm ngưỡng những bức ảnh giá trị của các thành viên