Mùa xuân về tự bao giờ
Từng đàn én nhỏ lượn lờ trên cao
Lòng người đã thấy nao nao
Gió xuân lượn nhẹ lao xao lá cành
Trời kia thăm thẳm cao xanh
Véo von tiếng hát yến oanh trong vườn
Tay ai ấp ủ yêu thương
Nếp thơm, thịt mỡ dậy hương quê nhà
Nhạc xuân nhè nhẹ ngân nga
Gọi người lữ khách phương xa trở về.
T.N.T