Ta chỉ xin người chút tình manh
Hong lòng ấm lại thuở ngày xanh
Lang thang trên bước đời cô lẻ
Ai biết mai đây chuyện dử lành?


Thế rồi ngày tháng bước xuân sang
Trần gian ta dỏi gót chân nàng
Âm thầm ôm ấp lời xa vọng
Chờ suốt tàn đông chẳng ngỡ ngàng


Hay đợi luân hồi hảy giao bôi
Cùng em ta nhắc chuyện xa vời…
…Chờ anh cuối bải vuông cỏ úa
Em nhé, trao ta đóa mộng đời