Vua Quang Trung đại phá quân Thanh
Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định
Danh tướng nhà Trần : Trần Nhật Duật

Trần Quang Diệu - Tướng trụ cột của Tây Sơn


Hưng Đạo Vương Trần Quốc TuấnBà Triệu Ẩu : Cưỡi sóng thần , diệt kình ngư
Trai gái nước Việt quyết giữ gìn bờ cõiChúa Nguyễn Hoàng đang khai phá miền nam nước Việt


Tướng Nguyễn Thiện Thuật
Cụ Phan Thanh Giản chống PhápThượng tướng Thái sư Trần Quang Khải

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam