Do 1 số bạn đóng tiền không đúng quy định và số lượng áo không đạt yêu cầu nên BQT quyết định hủy đợt đặt áo lần này, mong các bạn thông cảm!

Các bạn đã đóng tiền rồi thì sẽ được Oda liên hệ trả lại, cám ơn các bạn!