Nếu tôi có bắt được móng chân trời
Sẽ mang xuống tặng bạn đời trăm năm
Cùng nhau chia sẻ nét đẹp tuyệt vời
Những ngày tươi đẹp lứa tuổi thanh xuân

Nếu tôi đắp được một hòn núi cao
Xây lâu đài tình ái đẹp biết bao
Để cùng nhau ta xây mộng xuân tình
Nơi phong cảnh vắng vẻ và yên tịnh
Nếu tôi lấy đi được những ưu phiền
Tôi sẽ mang tất cả cho ra biển

Nhưng tất cả những gì tôi mong muốn
Đều là những ước vọng quá cao xa
Vì tôi không thể xây hòn núi đá
Tôi cũng chẳng lấy được móng chân trời
Nhưng tôi biết làm điều gì có thể
Thành người bạn tốt bên nhau trọn đời …